V tomto článku se podíváme na substituce regulárních výrazů pomocí programu sed, který je běžně dostupný v příkazové řádce u unixových systémů. Vyzkoušíme si základní transformace LaTeX a HTML tagů. Pro tento problém obecně použijte nějaký již hotový konvertor typu Tex4ht, smyslem tohoto článku je úvod do programu sed a demonstrace možností využití regulárních výrazů v textových substitucích.