V tomto článku se podíváme na NodeJS a jeho framework ExpressJS. Jedná se o softwarový systém (lépe řečeno runtime) navržený pro psaní vysoce škálovatelných internetových aplikací, především webových serverů. Programy pro Node.js jsou psané v jazyce JavaScript, hojně využívající model událostí a asynchronní I/O operace pro minimalizaci režie procesoru a maximalizaci výkonu. ExpressJS je pak open source framework pro NodeJS určený pro tvorbu webových aplikací, včetně vysoké podpory pro samotné RESTful API.