V tomto článku se podíváme na framework Rails, který je framework založený na jazyce Ruby..Je určený pro vývoj webových aplikací napojených na databází, používající architekturu model-view-controller. Je znám hlavně pro jednoduché a rychlé generování kódu, celé webové aplikace můžeme vygenerovat pouze s použitím několika příkazů. Pro RESTful API se doporučuje použít jeho novější verze, které umožňuje snadné ignorování vrstvy view, která je zde zbytečná, a vytvořit tak webovou aplikaci zpracovávající pouze HTTP requesty.