Tento článek se zabývá prozkoumáním a úvodem do frameworku ASP.NET Core. https://docs.microsoft.com/cs-cz/aspnet/core/?view=aspnetcore-2.1 Technologie ASP.NET či její novější verze nyní představovaná jako ASP.NET Core byla vybrána k prozkoumání, jelikož se jedná o nejtypičtějšího a nejčastějšího zástupce, pokud chceme vyvíjet různé webové API na základech programovacího jazyka C\# a frameworku .NET. ASP.NET Core je tedy open-source webový framework vyvíjený společností Microsoft a jeho komunitou. Jeho typické použití zahrnuje jak webové rozhraní (tedy včetně RESTful API), tak i další moderní webové či cloudové aplikace.

V tomto článku se podíváme na substituce regulárních výrazů pomocí programu sed, který je běžně dostupný v příkazové řádce u unixových systémů. Vyzkoušíme si základní transformace LaTeX a HTML tagů. Pro tento problém obecně použijte nějaký již hotový konvertor typu Tex4ht, smyslem tohoto článku je úvod do programu sed a demonstrace možností využití regulárních výrazů v textových substitucích.