V tomto článku si probereme základní principy toho, jak fungují kompilátory a běhové prostředí. Objasníme několik důležitých pojmů, jako například co je to strojový jazyk a podíváme se na rozdíly, podle toho jak jsou spouštěny kódy pro C++, Javu, nebo Android.

V tomto článku se podíváme na NodeJS a jeho framework ExpressJS. Jedná se o softwarový systém (lépe řečeno runtime) navržený pro psaní vysoce škálovatelných internetových aplikací, především webových serverů. Programy pro Node.js jsou psané v jazyce JavaScript, hojně využívající model událostí a asynchronní I/O operace pro minimalizaci režie procesoru a maximalizaci výkonu. ExpressJS je pak open source framework pro NodeJS určený pro tvorbu webových aplikací, včetně vysoké podpory pro samotné RESTful API.

Vtomto článku se podíváme na Django. Jedná se o open source webový aplikační framework napsaný v Pythonu, který se volně drží architektury model-view-controller. Django byl navržen tak, aby umožňoval vývojářům co nejrychlejší dokončení aplikace z jejího návrhu. Také je vysoce zaměřen na bezpečnost a pomáhá vývojářům vyhnout se spoustě známých bezpečnostních chyb. V případě tvorby RESTful API aplikací se podíváme na jeho konkrétní specializovaný modul – Django REST framework.

V tomto článku se podíváme na framework Rails, který je framework založený na jazyce Ruby..Je určený pro vývoj webových aplikací napojených na databází, používající architekturu model-view-controller. Je znám hlavně pro jednoduché a rychlé generování kódu, celé webové aplikace můžeme vygenerovat pouze s použitím několika příkazů. Pro RESTful API se doporučuje použít jeho novější verze, které umožňuje snadné ignorování vrstvy view, která je zde zbytečná, a vytvořit tak webovou aplikaci zpracovávající pouze HTTP requesty.

Tento článek se zabývá prozkoumáním a úvodem do frameworku Java Spring – spring.io. Jedná se o open-source framework pro vývoj J2EE aplikací, které zahrnují podnikové aplikace, informační systémy, a také vysokou podporu pro RESTful služby, na které se v tomto článku zaměříme.